Translatica, kierunek angielsko-polski
void czasownik;
unieważnić prawo;
unieważniać prawo;
anulować prawo;
opróżniać medycyna;
wydalać;
wydalić;
opróżnić medycyna;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich