Translatica, kierunek angielsko-polski
verse rzeczownik;
wiersz;
zwrotka literatura;
strofa literatura;
wers książkowe, oficjalne;
poezja;
werset biblia;
wierszowy;
zwrotkowy literatura;
mowa wiązana literatura;
poezyjny;
wersetowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich