Translatica, kierunek angielsko-polski
vector rzeczownik;
wektor matematyka;
wektorowy matematyka, fizyka;
nosiciel medycyna;
przenosiciel medycyna;
wektor;
nosiciel pośredni biologia, matematyka;
wektorski;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich