Translatica, kierunek angielsko-polski
vacuous przymiotnik;
bezmyślny książkowe, oficjalne, pejoratywne;
czczy;
próżny;
bezcelowy;
bezsensowny książkowe, oficjalne;
tępy obraźliwe, pejoratywne;
pusty;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich