Translatica, kierunek angielsko-polski
unlock czasownik;
otwierać;
otworzyć;
ujawniać;
odkrywać przenośne;
odmykać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich