Translatica, kierunek angielsko-polski
turn down czasownik;
ściszyć;
zagiąć;
odmawiać;
ściszać;
odmówić;
wywinąć;
odwijać;
wywijać;
odwinąć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich