Translatica, kierunek angielsko-polski
tumid przymiotnik;
napuszony przenośne;
bombastyczny przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich