Translatica, kierunek angielsko-polski
trigger czasownik;
wywołać;
uruchamiać informatyka;
wyzwalać informatyka;
wyzwolić medycyna, techniczny;
odpalać;
odpalić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich