Translatica, kierunek angielsko-polski
transcript rzeczownik;
odpis;
transkrypcja informatyka, celownik;
kopia informatyka;
zapis;
wypis;
stenogram;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich