Translatica, kierunek angielsko-polski
towards przyimek;
ku książkowe, oficjalne;
wobec;
do;
względem książkowe, oficjalne;
około;
wokół;
dookoła;
blisko;
dla;
na rzecz książkowe, oficjalne;
w stronę;
na;
w sprawie;
pod;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich