Translatica, kierunek angielsko-polski
thrash czasownik;
młócić rolnictwo;
bić;
grzmocić;
prać potoczne, nieoficjalne;
zbić;
pobić;
lać;
zlać potoczne, nieoficjalne, pospolite;
sprać potoczne, nieoficjalne;
batożyć;
rozgromić sport, potoczne, nieoficjalne;
zlewać potoczne, nieoficjalne;
omłacać;
dołożyć potoczne, nieoficjalne;
wybić;
rozgramiać sport, potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich