Translatica, kierunek angielsko-polski

talk away czasownik;
zagadać potoczne, nieoficjalne;
zagadywać potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich