Translatica, kierunek angielsko-polski
take back czasownik;
cofać książkowe, oficjalne;
cofnąć książkowe, oficjalne;
odwieźć;
odnosić;
zwracać;
odwozić;
odwołać;
odebrać;
zwrócić;
odbierać;
wycofać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich