Translatica, kierunek angielsko-polski
table czasownik;
zgłaszać ang. brytyjska;
zgłosić ang. brytyjska;
odraczać;
odłożyć ang. amerykańska;
odroczyć;
tabelkowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich