Translatica, kierunek angielsko-polski
swap czasownik;
zamienić informatyka;
wymienić;
podmieniać potoczne, nieoficjalne;
podmienić potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich