Translatica, kierunek angielsko-polski
suppose czasownik;
przypuszczać ang. amerykańska;
zakładać ang. amerykańska;
sądzić ang. amerykańska;
mniemać ang. amerykańska;
suponować celownik, potoczne, nieoficjalne;
domniemywać ang. amerykańska;
niech;
myśleć ang. amerykańska;
niechby;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich