Translatica, kierunek angielsko-polski
substitute rzeczownik;
zastępca;
substytut książkowe, oficjalne, pejoratywne;
namiastka pejoratywne, techniczny;
zamiennik finanse;
środek zastępczy finanse, prawo, techniczny;
surogat;
rezerwowy sport;
wyręka celownik;
erzac potoczne, nieoficjalne;
zmiennik;
rezerwa sport;
zamiana;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich