Translatica, kierunek angielsko-polski
stub rzeczownik;
odcinek;
karcz;
pniak informatyka;
kikut;
resztka;
ogryzek przenośne;
pień;
ogarek;
pieniek;
namiastka;
kikutowy;
karczowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich