Translatica, kierunek angielsko-polski

stock option rzeczownik;
opcja finanse;
opcja giełdowa finanse;
opcja na zakup akcji finanse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich