Translatica, kierunek angielsko-polski
status rzeczownik;
status;
stan;
pozycja;
sytuacja;
godność;
statusowy;
funkcja;
urząd;
statut;
stan rzeczy techniczny;
prestiż;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich