Translatica, kierunek angielsko-polski
spoil czasownik;
psuć;
zepsuć;
popsuć;
niszczyć;
marnować;
rozpuszczać potoczne, nieoficjalne;
znarowić;
niszczeć;
rozpuścić potoczne, nieoficjalne;
nadpsuć;
rozwydrzyć potoczne, nieoficjalne;
napsuć;
naruszać;
rozbisurmaniać potoczne, nieoficjalne;
rozwydrzać potoczne, nieoficjalne;
rozbisurmanić potoczne, nieoficjalne;
waśnić;
ograbić;
grabić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich