Translatica, kierunek angielsko-polski
slip rzeczownik;
halka moda;
poślizg przemysł, informatyka, elektryka;
pomyłka;
błąd;
lapsus;
karteczka;
skrawek;
flanca;
kartka;
świstek potoczne, nieoficjalne;
ślizg lotnictwo;
odcinek;
slip informatyka;
kwit;
kawałek;
slipy;
alonż;
papierek;
poszewka;
fiszka;
kwitek;
uskok;
ześlizg;
cedułka;
karta;
gafa;
slipy;
osuwisko;
listewka;
zsuw geologia;
pochylnia;
pasek;
stapel;
odkład;
rozsadka;
haleczka moda;
masa ciekła techniczny;
druczek;
szpalta;
rozsadowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich