Translatica, kierunek angielsko-polski
slack off czasownik;
zwalniać;
opuszczać potoczne, nieoficjalne;
opuścić potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich