Translatica, kierunek angielsko-polski
second czasownik;
sekundować celownik;
popierać;
oddelegować finanse, wojsko, handel;
oddelegowywać wojsko, handel;
wspierać;
poprzeć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich