Translatica, kierunek angielsko-polski

scratch przymiotnik;
roboczy;
sklecony;
rysowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich