Translatica, kierunek angielsko-polski
sandbank rzeczownik;
łacha;
ławica;
łachowy;
ławicowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich