Translatica, kierunek angielsko-polski
ruse rzeczownik;
podstęp;
pułapka;
wybieg;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich