Translatica, kierunek angielsko-polski
rotate czasownik;
obracać medycyna, techniczny;
wirować medycyna;
rotować medycyna;
krążyć;
obrócić informatyka;
obrót;
obracać się medycyna;
kręcić;
rotacja;
obiegać;
kręcić się biologia, medycyna, techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich