Translatica, kierunek angielsko-polski
rip czasownik;
rozrywać;
rwać;
rozerwać;
rozpruwać potoczne, nieoficjalne;
pękać;
drzeć;
rozpruć potoczne, nieoficjalne;
zerwać;
pruć;
trzaskać;
pędzić;
spruć;
wyrywać;
pęknąć;
zrywać;
rozciąć;
podrzeć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich