Translatica, kierunek angielsko-polski

revert czasownik;
powracać;
odwrócić informatyka;
powrócić techniczny;
odwracać;
wracać;
zawracać;
wrócić;
cofać;
powrót;
zwrócić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich