Translatica, kierunek angielsko-polski
revel czasownik;
hulać;
biesiadować książkowe, oficjalne;
ucztować;
szaleć;
lumpować;
poszaleć;
zahulać;
pohulać;
zabawić;
używać;
hulnąć;
zabawiać;
szumieć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich