Translatica, kierunek angielsko-polski
reserve army rzeczownik; → wojsko rezerwowe
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich