Translatica, kierunek angielsko-polski
rescind czasownik;
unieważnić prawo, książkowe, oficjalne;
unieważniać prawo, książkowe, oficjalne;
uchylać prawo, książkowe, oficjalne;
anulować;
odwołać;
uchylić prawo, książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich