Translatica, kierunek angielsko-polski
reputation rzeczownik;
reputacja techniczny;
renoma książkowe, oficjalne;
opinia;
sława książkowe, oficjalne;
marka książkowe, oficjalne;
imię;
konduita książkowe, oficjalne, pejoratywne;
honor;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich