Translatica, kierunek angielsko-polski
repeal czasownik;
uchylać prawo;
odwołać;
uchylić prawo;
cofać;
anulować;
znieść;
znosić;
cofnąć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich