Translatica, kierunek angielsko-polski
renown rzeczownik;
renoma książkowe, oficjalne;
sława;
rozgłos;
reputacja;
fama książkowe, oficjalne;
chwała;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich