Translatica, kierunek angielsko-polski
remittee rzeczownik;
odbiorca przekazu ekonomia, prawo;
adresat;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich