Translatica, kierunek angielsko-polski
relax czasownik;
rozluźnić medycyna, przenośne;
rozluźniać medycyna, przenośne;
folgować;
zwolnić wojsko;
zwalniać bezpieczeństwo publiczne;
poluzować przenośne;
oddychać;
poluzowywać przenośne;
osłabić;
poluźnić przenośne;
poluźniać przenośne;
zwiotczeć medycyna;
zwolnieć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich