Translatica, kierunek angielsko-polski

recoup czasownik;
odzyskać;
zwracać;
zwrócić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich