Translatica, kierunek angielsko-polski
recant czasownik;
odwołać;
cofać;
wyprzeć;
wyrzekać;
wyrzec;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich