Translatica, kierunek angielsko-polski
reason rzeczownik;
powód;
przyczyna;
rozum matematyka, filozofia, psychologia;
racja filozofia;
rozsądek;
motyw;
argument;
rozwaga;
logika;
pobudka;
kozera;
wzgląd książkowe, oficjalne;
uwaga;
motywacja;
dowód;
rozsa.dek;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich