Translatica, kierunek angielsko-polski
rally czasownik;
zbierać;
zebrać;
skupiać;
zgromadzić książkowe, oficjalne;
szydzić;
ożyć;
zbiegać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich