Translatica, kierunek angielsko-polski
public przymiotnik;
publiczny;
jawny;
ogólny;
urzędowy;
publ.;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich