Translatica, kierunek angielsko-polski
proxy rzeczownik;
prokura prawo;
prokurent;
zastępca;
proxy informatyka;
pełnomocniczka prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich