Translatica, kierunek angielsko-polski
prosecution rzeczownik;
oskarżenie prawo;
zaskarżenie prawo;
ściganie sądowe finanse, prawo;
oskarżyciel prawo;
ściganie prawo;
ściganie karne bezpieczeństwo publiczne;
powód;
powódka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich