Translatica, kierunek angielsko-polski
projection rzeczownik;
projekcja matematyka, kino, przenośne;
rzut matematyka, sztuka;
rzutowanie informatyka;
prognoza;
występ;
projekcyjny psychologia;
zarys;
odwzorowanie geografia;
ryzalit;
plan;
wypust;
projekt;
wypustka;
prognoza;
rzut na płaszczyznę matematyka;
garb;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich