Translatica, kierunek angielsko-polski
predicative przymiotnik;
orzecznik językoznawstwo;
predykatywny językoznawstwo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich