Translatica, kierunek angielsko-polski
precise przymiotnik;
dokładny;
precyzyjny nauki ścisłe, informatyka;
ścisły nauki ścisłe;
akuratny;
konkretny;
staranny;
wyraźny;
matematyczny przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich