Translatica, kierunek angielsko-polski
polity rzeczownik;
ustrój;
reżim;
państwo;
polityka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich