Translatica, kierunek angielsko-polski
petition rzeczownik;
petycja;
prośba;
podanie;
wniosek;
pozew;
modlitwa religia;
skarga;
suplika;
błaganie;
adres celownik;
petycyjny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich